Výstava prosinec 2014

 Děkuji každému, kdo se cíleně či náhodile, byl podívat na mé kresby v DKMO. Děkuji těm, kteří reagovali na tuto výstavu elektronickou poštou a těm, kteří si některé mé kresby přišli zakoupit.
 Všechny tyto i ostatní bych rád pozval na příští mou výstavu, ke které bližší data včas zveřejním.

Fotogalerie: Výstava prosinec 2014